We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Read more

ДЛЯ АЎТАРАЎ

ЭТЫЧНЫЯ ПРЫНЦЫПЫ ЧАСОПІСA

З пункту гледжання добрых практык і прынцыпаў этыкі падрыхтоўкі публікацый, рэдакцыя прытрымліваецца рэкамендацый Committee on Publication Ethics (COPE), з якімі больш падрабязна можна пазнаёміцца пад адрасам:

https://publicationethics.org/resources/code-conduct

Каб палегчыць супрацу аўтараў і рэцэнзентаў з рэдакцыяй часопіса “Acta Albaruthenica”, мы публікуем найбольш важныя этычныя прынцыпы, якімі кіруемся ў нашай дзейнасці.

 

Прынцыпы аўтарства

Аўтар можа дасылаць для публікацыі толькі ўласныя, арыгінальныя тэксты. Даследаванні і/або інфармацыя іншых навукоўцаў, якія выкарыстоўваюцца ў публікацыі, павінны быць аформлены як цытаты. Усе артыкулы, дасланыя ў “Acta Albaruthenica”, правяраюцца ў сістэме барацьбы з плагіятам iThenticate. Плагіят, самаплагіят або фальсіфікацыя дадзеных недапушчальныя.

Аўтары, якія прадстаўляюць шматаўтарскія тэксты для публікацыі, абавязаны раскрываць уклад асобных аўтараў у іх стварэнне (з паданнем месца працы аўтараў і інфармацыі, хто з’яўляецца аўтарам канцэпцый, тэзісаў, метадаў, пратаколаў і г.д., якія выкарыстоўваліся пры стварэнні тэксту).

Рэдакцыя інфармуе, што гэтак званыя ghostwriting і guest authorship з’яўляюцца праявай навуковай несумленнасці; выяўленыя выпадкі будуць апублічнены, у тым ліку будуць інфармаваныя адпаведныя арганізацыі, установа, дзе працуе аўтар, навуковыя таварыствы ды асацыяцыі навуковых рэдактараў. Купля або продаж аўтарства навуковых прац недапушчальная.

Парадак дзеянняў у выпадку падазрэнняў пра плагіят, самаплагіят, фальсіфікацыю дадзеных, ghostwriting і guest authorship:

https://www.ebib.pl/pliki/25/full_set_of_polish_flowcharts.pdf

 

Прынцып роўнага стаўлення

Раса, пол (у тым ліку цяжарнасць і гендэрная ідэнтычнасць), сэксуальная арыентацыя, рэлігія, паходжанне, грамадзянства, узрост, сямейнае становішча, інваліднасць і палітычныя перакананні аўтараў ніякім чынам не ўплываюць на ацэнку тэкстаў. Тэксты ацэньваюцца толькі паводле зместу.

 

Прынцып выканання прававых і этычных патрабаванняў
у дачыненні да людзей, якія ўдзельнічаюць у даследаваннях

 

Супрацьдзеянне канфліктам інтарэсаў

Неапублікаваныя тэксты, канфідэнцыяльная інфармацыя і ідэі павінны захоўвацца ў таямніцы і не могуць выкарыстоўвацца рэдакцыяй часопіса і іншымі асобамі, якія ўдзельнічаюць у працэсе падрыхтоўкі публікацыі, без пісьмовай згоды аўтараў. Аўтары, рэцэнзенты і рэдактары абавязаны паведамляць аб канфліктах інтарэсаў. Больш падрабязны разгляд выпадкаў канфліктаў інтарэсаў і супрацьдзеяння ім можна знайсці пад адрасам:

https://www.ebib.pl/pliki/25/full_set_of_polish_flowcharts.pdf

 


ІНФАРМАЦЫЯ ДЛЯ АЎТАРАЎ

(з 20-га нумара гадавіка “ACTA ALBARUTHENICA”)

Правілы падрыхтоўкі артыкулаў і рэцэнзій у гадавік

“ACTA ALBARUTHENICA”

 • Рэдакцыя штогодніка “ACTA ALBARUTHENICA” разгледзіць навуковыя артыкулы, якія раней нідзе не друкаваліся з галіны беларусістычных даследаванняў (літаратура і мова). Файл павінен быць названы наступным чынам (лацінкаю): prozwiszcza_dwa ci try słowy nazwy.
 • У гадавіку “ACTA ALBARUTHENICA” друкуюцца матэрыялы на польскай і беларускай мовах.
 • Дасланыя тэксты павінны быць напісаны ў адным з тыповых рэдактараў, пажадана ў апошніх версіях MS Word for Windows. Тэкст павінен быць падрыхтаваны з адключанай функцыяй аўтаматычнага пераносу. Фармат шрыфту: Cambria, памер: 12, інтэрлінія: 1.5.
 • Структура артыкула:
  1. Аўтар (імя і прозвішча): на мове арыгіналу (для беларускамоўных артыкулаў – таксама лацінкаю (у адпаведнасці з пашпартам).
  2. Месца працы: на беларускай, польскай і англійскай мовах.
  3. Адрас электроннае пошты (для публікацыі).
  4. Код ORCID.
  5. Назва артыкулу на мове арыгіналу, англійскай, польскай, беларускай (калі польская ці беларуская мова – гэта мова арыгіналу, яна падаецца першаю).
  6. Тэкст артыкулу.
  7. Бібліяграфія.
  8. Рэзюмэ (прыблізна 800 знакаў) і ключавыя словы (5–7) на англійскай, польскай і беларускай мовах.
 • У рэцэнзіях над тэкстам змяшчаем загаловак [імя і прозвішча аўтара рэцэнзаванае працы, назва працы (курсівам), выдавецтва, месца, год выдання і колькасць старонак]. Пад тэкстам падаём прозвішча аўтара рэцэнзіі (курсівам справа) і адрас электроннае пошты.
 • У справаздачах з канферэнцый над тэкстам змяшчаем назву канферэнцыі, месца і час яе правядзення (дзень, месяц, год). Пад тэкстам падаём прозвішча аўтара справаздачы (курсівам справа) і адрас электроннае пошты.
 • Да артыкула трэба далучыць файл з наступнымі дадзенымі пра аўтара: імя і прозвішча, званне і навуковая ступень, месца працы (універсітэт ці іншая ўстанова, факультэт, кафедра, адрас месца працы), адрас электроннае пошты (пажадана службовы), адрас для карэспандэнцыі, навуковая спецыяльнасць, навуковыя інтарэсы, а таксама спіс усіх артыкулаў аўтара за апошнія 2 гады. Дасылаючы асабістыя дадзеныя, аўтар пагаджаецца апублікаваць іх як у друкаванай, так і ў электроннай форме.
 • Да артыкула/рэцэнзіі належыць далучыць таксама Дэкларацыю (спампаваць унізе старонкі), якая павінна быць падпісаная ўласнаручна. Запоўненую і падпісаную Дэкларацыю можна прынесці асабіста на Кафедру беларусістыкі, адправіць па пошце ў рэдакцыю альбо адсканаваць/сфатаграфаваць і скан/фота арыгіналу даслаць па электроннай пошце на адрас acta.albaruthenica@gmail.com.
 • Аб’ём артыкула не павінен быць меншы за 0,5 выдавецкага аркуша       (20 000 знакаў з прабеламі) і не большы за 1 выдавецкі аркуш (40 000 знакаў з прабеламі). Аб’ём рэцэнзій і справаздачаў – да 8000 знакаў.
 • Цытаты да трох радкоў тэксту заключаем ў двукоссі (без курсіву), больш доўгія цытаты падаём у асобным абзацы, выкарыстоўваючы шрыфт памерам 10 пунктаў; апушчаныя фрагменты цытаты павінны быць пазначаныя трыма кропкамі ў кутніх дужках; аўтарскія каментары падаюцца ў зносках унізе старонкі (шрыфт памерам 10 пунктаў).
 • Дапускаецца выкарыстанне ў тэксце вылучэнняў, г. зн. курсіву і тлустага шрыфту. Курсівам падаём назвы навуковых працаў і інш. (у тэксце              і зносках), іншамоўныя выразы, а таксама словы і выразы, якія выкарыстоўваюцца як прыклады. Тлустым – загалоўкі, тэрміны і фрагменты тэксту, якія патрабуюць вылучэння.
 • У двукоссі (без курсіву) бяром (у асноўным тэксце і зносках) назвы   часопісаў.
 • Пры першым згадванні ўстановаў падаем поўную іх назву разам                з абрэвіятурай (у дужках), далей павінна выкарыстоўвацца толькі абрэвіятура.
 • Бібліяграфічныя прыпісы змяшчаем у тэксце.
 • Тэксты, пададзеныя ў гадавік “ACTA ALBARUTHENICA”, павінны быць напісаныя ўнармаванаю моваю і падрыхтаваныя ў адпаведнасці з патрабаваннямі, вызначанымі рэдакцыяй. Тэксты, якія не адпавядаюць гэтым патрабаванням, не будуць надрукаваныя.
 • Адказнасць за захаванне аўтарскіх і выдавецкіх правоў нясе Аўтар.

 

ПРАВІЛЫ АФАРМЛЕННЯ ПРЫПІСАЎ:

Прыпісы змяшчаем у асноўным тэксце артыкулу наступным чынам:

[прозвішча год выдання: старонкі], напр.: [Александровіч 1971: 15] [прозвішча год выдання, том: старонкі], напр.: [Карскій 1922, III–3: 123]

 

ПРАВІЛЫ АФАРМЛЕННЯ БІБЛІЯГРАФІІ:

Аўтар складае адзін спіс літаратуры (Bibliografia, Бібліяграфія) для ўсяе працы. Парадак бібліяграфічных запісаў павінен быць алфавітны, паводле прозвішчаў аўтараў альбо назваў зборнікаў і інш. Рэдактары зборнікаў і інш. павінны быць пазначаныя скарачэннем на мове публікацыі (Red., Рэд.). Спіс павінен утрымліваць толькі працы, на якія Аўтар спасылаецца альбо цытуе ў тэксце. Не трэба нумараваць працы; кожная новая пазіцыя павінна пачынацца з новага абзаца.

Кірылічныя бібліяграфічныя пазіцыі павінны быць транслітараваныя на сайце: https://www.translitteration.com/transliteration/en/belarusian/scholarly/

Першым падаецца транслітараваны варыянт, а пасля ў квадратных дужках арыгінал.

 

Манаграфіі

Aleksandrovìč Scâpan. 1971. Pucâvìny rodnaga slova. Mìnsk: BDU [Александровіч Сцяпан. 1971. Пуцявіны роднага слова. Мінск: БДУ].

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze. 1991. Red. A. Kłoskowska. Wrocław: Wiedza o Kulturze.

Gìstoryâ belaruskaj lìtaratury XI–XIX stagoddzâǔ u dvuh tamah. 2007. Red. U. Marhelʹ, V. Čamârckì. Mìnsk: Belaruskaâ navuka [Гісторыя беларускай літаратуры ХІХІХ стагоддзяў у двух тамах. 2007. Рэд. У. Мархель, В. Чамярцкі. Мінск: Беларуская навука].

 

Раздзел у манаграфіі

Kìsâlëǔ Genadź. 1994. Kìselʹ Apanas. U: Belaruskìâ pìsʹmennìkì: Bìâbìblìâgrafìčny sloǔnìk u 6 tamah. Minsk: Belaruskaâ èncyklapedyâ [Кісялёў Генадзь. 1994. Кісель Апанас. У: Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік у 6 тамах. Мінск: Беларуская Энцыклапедыя].

Raźny Anna. 2001. Wiechi – od poszukiwań wolności do zniewolenia totalitarnego. Z doświadczeń inteligencji rosyjskiej. W: Inteligencja. Tradycja i nowe czasy. Red. H. Kowalska-Stus Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Артыкул у часопісе:

Šlûbskì Alâksandr. 1927. Konfìskacyâ PANA TADÈUŠA D.-Marcìnkevìča. “Uzvyšša” № 2: 200–201 [Шлюбскі Аляксандр. 1927. Конфіскацыя ПАНА ТАДЭУША Д.-Марцінкевіча. “Узвышша” № 2: 200–201].

Bruchnalski Wilhelm. 1922. Z “Pamiętników” M. Marksa, witebszczanina. “Lud” t. XXI: 151.

 

Архіўныя матэрыялы:

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, LVIA 1248–2–1497, l. 234–247v (dodatkowo można również podać tytuł dokumentu).

Nacyânalʹny gìstaryčny arhìǔ Belarusì ǔ Grodne, NGA RB u Grodne, f. 1, vop. 22, spr. 1121, ark. 401–418v [Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў Гродне, НГА РБ у Гродне, ф. 1, воп. 22, спр. 1121, арк. 401–418v].

 

Публікацыі з Інтэрнэту:

Genealogia Polaków: Katalog Powstańców Styczniowych [online] https://genealogia.okiem.pl/powstanies/index.php?nazwisko=Piekarski [доступ: 28.09.2019].