We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Read more

РЭДАКЦЫЯ

Галоўны рэдактар: 

праф. Мікола Хаўстовіч

Намеснік галоўнага рэдактара: 

праф. Радаслаў Калета

Тэматычнае і моўнае рэдагаванне:
д-р Надзея Чукічова
д-р Анхела Эспіноcа Руіc
д-р габ. Міраслаў Янкавяк
Сакратары рэдакцыі:
д-р Анхела Эспіноcа Руіc
мгр Марыля Хаўстовіч
Адрас рэдакцыі: 
Katedra Białorutenistyki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
tel. +48 22 55 34 252
https://albaruthenica.uw.edu.pl/be/
e-mail: actaalba@gmail.com