We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Read more

НАВУКОВАЯ РАДА

 • Aleś Bielski (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • Nina Barszczewska (Uniwersytet Warszawski)
 • Hienadź Cychun (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)
 • Iryna Gaponenko (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • Fernando Presa González (Uniwersytet Complutense w Madrycie)
 • Bronisław Kodzis (Uniwersytet Opolski)
 • Arnold McMillin (Kolegium Uniwersyteckie w Londynie)
 • Dorota Michaluk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Larysa Pisarek (Uniwersytet Wrocławski)
 • Mikhail Tychyna (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)
 • Oleg Łatyszonek (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Helena Pociechina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Aliaksandr Makarevich (Mohylewski Uniwersytet Państwowy im. A. Kulaszoua)
 • Anżeła Melnikava (Homelski Uniwersytet Państwowy im. F. Skaryny)
 • Igor Nabytowycz (Uniwersytet w Drohobyczu)
 • Tatciana Ramza (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • Liudmila Sinkova (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • Beata Siwek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Aliaksandr Smalianchuk (Polska Akademia Nauk)
 • Halina Tychka (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • Halina Tvaranovich (Uniwersytet w Białymstoku)