We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Read more

ДЛЯ РЭЦЭНЗЕНТАЎ

Спіс рэцэнзентаў (2022):

Aleś Bielski (Białoruski Uniwersytet Państwowy)

Gun-Britt Kohler (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)

Dorota Michaluk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Mikalai Pryhodzich (Białoruski Uniwersytet Państwowy)

Bazyli Tichoniuk (Uniwersytet Zielonogórski)

Wanda Barouka (Witebski Uniwersytet Państwowy im. P. Maszeraua)

Iryna Gaponenko (Białoruski Uniwersytet Państwowy)

Jerzy Grzybowski (Uniwersytet Warszawski)

Siarhej Kavaliou (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Jadwiga Kozłowska-Doda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Helena Pociechina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Aliaksandr Makarevich (Mohylewski Uniwersytet Państwowy im. A. Kulaszoua)

Anżeła Melnikava (Homelski Uniwersytet Państwowy im. F. Skaryny)

Igor Nabytowycz (Uniwersytet w Drohobyczu)

Tatciana Ramza (Białoruski Uniwersytet Państwowy)

Liudmila Sinkova (Białoruski Uniwersytet Państwowy)

Beata Siwek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Aliaksandr Smalianchuk (Polska Akademia Nauk)

Mikołaj Timoszuk (Uniwersytet Warszawski)

Halina Tychka (Białoruski Uniwersytet Państwowy)

Halina Tvaranovich (Uniwersytet w Białymstoku)

Спіс рэцэнзентаў (2011-2021):

 • праф. д-р габ. Ніна Баршчэўская (Варшаўскі ўніверсітэт, Польшча)
 • праф. д.ф.н. Ванда Бароўка (Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт, Беларусь)
 • д-р габілітаваны Юры Гардзееў (Ягелонскі ўніверсітэт, Польшча)
 • д-р Міраслаў Янкавяк (Славянскі інстытут Акадэміі навук Чэшскай Рэспублікі, Чэхія)
 • праф. д.ф.н. Сяргей Кавалёў (Люблінскі ўніверсітэт імя Марыі Кюры-Складоўскай, Польшча)
 • праф. д-р габілітаваны Алег Латышонак (Беластоцкі ўніверсітэт, Польшча)
 • праф. д.ф.н. Аляксандар Макарэвіч (Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт, Беларусь)
 • праф. д.ф.н. Таццяна Рамза (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Беларусь)
 • д.ф.н. Іван Саверчанка (Нацыянальная Акадэмія Навук Беларусі, Беларусь)
 • праф. д.ф.н. Людміла Сінькова (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Беларусь)
 • праф. д-р габ. Бэата Сівэк (Люблінскі каталіцкі ўніверсітэт імя Яна Паўла ІІ, Польшча)
 • праф. д.ф.н. Аляксандар Смалянчук (Польская Акадэмія Навук, Польшча)
 • праф. д-р габ. Мікалай Цімошук (Варшаўскі ўніверсітэт, Польшча)
 • праф. д-р габ. Ліля Цітко (Беластоцкі ўніверсітэт, Польшча)
 • праф. д.ф.н. Галіна Тычка (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Беларусь)
 • праф. д.ф.н. Галіна Тварановіч (Беластоцкі ўніверсітэт, Польшча)
 • д-р габілітаваны Юры Грыбоўскі (Варшаўскі ўніверсітэт, Польшча)
 • праф. д.ф.н. Аляксандар Краўцэвіч (Саюз беларускіх пісьменнікаў, Беларусь)
 • праф. д-р габілітаваны Алег Латышонак (Беластоцкі ўніверсітэт, Польшча)
 • праф. д-р габілітаваны Эўгеніюш Мірановіч (Беластоцкі ўніверсітэт, Польшча)
 • праф. д-р габілітаваная Ларыса Пісарэк (Уроцлаўскі ўніверсітэт, Польшча)
 • праф. д.ф.н. Мікалай Прыгодзіч (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Беларусь)
 • д.ф.н. Іван Саверчанка (Нацыянальная Акадэмія Навук Беларусі, Беларусь)
 • праф. д-р габілітаваны Міхал Саевіч (Люблінскі ўніверсітэт імя Марыі Кюры-Складоўскай, Польшча)
 • праф. д.ф.н. Генадзь Цыхун (Нацыянальная Акадэмія Навук Беларусі, Беларусь)
 • праф. д-р габілітаваны Базылі Ціханюк (Зялёнагурскі ўніверсітэт, Польшча)
 • праф. д.ф.н. Іван Штэйнер (Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны, Беларусь)
 • праф. д.ф.н. Ігар Жук (Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, Беларусь)
 • праф. д-р габ. Ганна Дылёнгова (Люблінскі каталіцкі ўніверсітэт імя Яна Паўла ІІ, Польшча)
 • праф. д.ф.н. Валянціна Собаль (Варшаўскі ўніверсітэт, Польшча)
 • праф. д-р габ. Тэрэза Занеўска (Варшаўская галоўная школа сельскай гаспадаркі, Польшча)

Правілы рэцэнзавання артыкулаў
у часопісе „Acta Albaruthenica”

  1. Дасланыя для публікацыі матэрыялы ўступна анэньваюцца тэматычным рэдактарам на прадмет іх адпаведнасці профілю часопіса, а таксама адпаведнасці рэдакцыйным патрабаванням.
  2. Тэксты, якія адпавядаюць крытэрыям, названым у 1-м пункце, высылаюцца двум рэцэнзентам, што працуюць у іншай, чым Аўтар, Інстытуцыі. Рэцэнзенты з’яўляюцца спецыялістамі ў той галіне, тэматыку якой закранае дасланая праца.
  3. Прозвішча Аўтара рэцэнзаванага тэксту не падаецца Рэцэнзентам. Не падаюцца да агульнага ведама і прозвішчы Рэцэнзентаў, якія выказвалі сваё меркаванне пра канкрэтны тэкст.
  4. Калі Рэцэнзенту вядома прозвішча Аўтара, Рэдакцыя патрабуе ад Рэцэнзента дэкларацыю пра адсутнасць канфлікту інтарэсаў. Падобную дэкларацыю падпісвае Рэцэнзент, калі Ён і Аўтар працуюць у адной установе.
  5. Рэцэнзія выконваецца на адмысловым фармуляры па-польску. Дадатковыя заўвагі Рэцэнзент робіць па-польску або па-беларуску. Кожная рэцэнзія мае адназначную выснову пра дапушчэнне або недапушчэнне тэксту да друку.
  6. У часопісе друкуюцца артыкулы, якія атрымалі дзве станоўчыя рэцэнзіі.
  7. Спіс рэцэнзентаў змяшчаецца ў папяровым выданні часопіса, а таксама публікуецца на яго старонцы ў Інтэрнэце.

Cпампаваць

Фармуляр рэцэнзіі PDF 

Фармуляр рэцэнзіі DOC